Zoeken

Visie in 2021

Visie in 2021 op snelheid, dealernetwerk en samenwerking.

Onlangs bracht de heer Paul Quadvlieg van het vakblad Aandrijftechniek een bezoek aan ons bedrijf. Doel van het bezoek om te praten over onze korte- en langetermijnvisie.

In het artikel lichten wij toe dat wij meer willen groeien in een bepaald marktsegment. Zo zijn wij onlangs o.a. gestart met een twee-merkenbeleid.

Tevens willen wij meer gaan samenwerken, het aanbod en ook ons netwerk vergroten.

Lees hier ons artikel in editie nummer zes van Aandrijftechniek .